Za sprawą postanowienia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rok 2022 ogłoszono m.in. Rokiem Marii Konopnickiej. W uchwale Sejmu oceniono,że Maria Konopnicka, uważana jest za jedną z najwybitniejszych pisarek w polskiej historii. W ten sposób uhonorowano i doceniono jej dorobek literacki oraz wkład w działalność patriotyczną. To autorka takich dzieł jak " Rota", " Nasza szkapa" czy powieści i wierszy dla dzieci np. " O krasnoludkach i sierotce Marysi",czy " Na jagody". W maju 2022 roku przypadła 180 rocznica jej urodzin.

W ramach obchodów ogólnopolskiego Roku Marii Konopnickiej, Gminna Biblioteka Publiczna w Wiśniowej zorganizowała konkurs plastyczny ph. Portret Pani Marii.  Miło nam poinformować, że w tym konkursie pięknie zaprezentowały się nasze uczennice, zdobywając wysokie miejsca. W kategorii kl. IV-VI: II miejsce zdobyła Magdalena Ogrodnik z kl.VI, a III miejsce - Zuzanna Pirga z kl.V. W konkursie udział wzięły również: Weronika Przywara z kl.VI i Aleksandra Saletnik z kl.IV. Wystawę prac konkursowych można podziwiać w Bibliotece w Wiśniowej.

                                                                                                          Gratulujemy!

W dniu 24 października w Wiśniowej odbyły się Gminne Drużynowe Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Szachach. Naszą szkołę reprezentowało dwie drużyny. Zawodnicy z klasy 7-8 zajęli II miejsce. Ich młodsi koledzy z klasy 1-5 zajęli III miejsce. W szachowych zmaganiach uczestniczyli: Miłosz Bryda, Gabriel Mucha, Sebastian Sokołowski, Michalina Miklewska, Lena Bryda, Jakub Trznadel, Hubert Wójcik, Mateusz Januszek, Julia Bryda, Kamila Ciołkosz.
Zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

W dniu 18 października w Wiśniowej odbyły się Gminne Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Indywidualno - Drużynowych Biegach Przełajowych. Miło nam poinformować, że na tych zawodach naszą szkołę reprezentowało aż 34 zawodników. Wszyscy nasi zawodnicy  dali z siebie wszystko, do ostatnich metrów walczyli o jak najlepsze miejsca i co najważniejsze ukończyli swój bieg.
I miejsce – drużyna dziewcząt z klasy 7-8
Klaudia Śledziona, Kamila Ciołkosz, Agnieszka Wojtanowska, Andżelina Samolewicz, Martyna Czaja, Julia Bryda
II miejsce – drużyna dziewcząt z klasy 3-4
Dominika Machowska, Wiktoria Góra, Wiktoria  Zięba, Aleksandra Saletnik, Maria Wojtanowska, Julia Czudak
III miejsce – drużyna chłopców z klasy 3-4
Przemysław Wójcik, Sebastian Gajda, Bartosz Kosiński, Nataniel Jakubowicz, Jakub Pałucki, Dominik Podsiadło, Franciszek Ciołkosz, Ksawery Kisielewicz
III miejsce – drużyna dziewcząt z klasy 5-6
Patrycja Śledziona, Lena Bryda, Wiktoria Pałucka, Karolina Chromyk, Magdalena Ogrodnik, Aleksandra Sokołowska, Zuzanna Pirga, Anita Podsiadło
III miejsce – drużyna chłopców z klasy 5-6
Mateusz Samolewicz, Jakub Czudak, Wiktor Góra
III miejsce – drużyna chłopców z klasy 7-8
Kacper Tobiasz, Hubert Włodyka, Mateusz Januszek, Hubert Wójcik, Jakub Trznadel
Warto podkreślić, że wśród najlepszych biegaczy, którzy ukończyli swój bieg w pierwszej trójce i uzyskali indywidualny awans do zawodów powiatowych znaleźli się:
I miejsce – Klaudia Śledziona z klasy 8
II miejsce – Przemysław Wójcik z klasy 4

Zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych!

14 października upłynął w naszej szkole w świątecznym nastroju. Podczas uroczystej akademii zorganizowanej z okazji Dnia Edukacji Narodowej, do grona uczniów przejęci zostali uczniowie kl. I. Po zaprezentowaniu krótkiego programu artystycznego, złożyli uroczyste ślubowanie oraz zostali pasowani na uczniów przez Dyrektora Szkoły. Oprócz życzeń od kolegów z kl. II oraz rodziców i nauczycieli, obdarowani zostali licznymi prezentami. W szkolnej społeczności przywitali  najmłodszych uczniów również przybyli goście - wójt Gminy Wiśniowa, p. Marcin Kut oraz sołtys wsi Różanka, p. Ryszard Strzępek. Na akademii gościliśmy także nauczycieli - emerytów, którzy wspólnie z nami cieszyli się z tego pięknego dnia.

W dniu 12 października na obiektach sportowych GOSiR we Frysztaku odbyły się Powiatowe Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Warto podkreślić, że na tych zawodach naszą szkołę reprezentowały aż cztery sztafety w różnych kategoriach wiekowych. Wszyscy nasi zawodnicy stanęli na wysokości zadania, wykazali się niesamowitą wolą walki i determinacją. Miłą niespodziankę sprawiła sztafeta dziewcząt z klasy 7 – 8, która ukończyła swój  bieg na II miejscu. W skład medalowej sztafety wchodziły: Klaudia Śledziona, Agnieszka Wojtanowska, Julia Bryda, Anita Podsiadło, Martyna Czaja, Andżelina Samolewicz. Naszą szkołę reprezentowali również: Lena Bryda, Aleksandra Sokołowska, Wiktoria Pałucka, Karolina Chromyk, Magdalena Ogrodnik, Patrycja Śledziona, Przemysław Wójcik, Bartosz Kosiński, Sebastian Gajda, Mateusz Samolewicz, Sebastian Sokołowski, Wiktor Góra, Hubert Włodyka, Mateusz Januszek, Grzegorz Ogrodnik, Kacper Tobiasz, Jakub Trznadel, Hubert Wójcik.
Wszystkim młodym lekkoatletom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych!

W dniu 6 października w Wiśniowej odbyły się Gminne Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Naszą szkołę reprezentowały cztery sztafety w różnych kategoriach wiekowych. Miło nam poinformować, że wszystkie nasze drużyny awansowały do zawodów powiatowych.
I miejsce – sztafeta dziewcząt z klasy 7-8
Klaudia Śledziona, Agnieszka Wojtanowska, Julia Bryda, Martyna Czaja, Anita Podsiadło, Andżelina Samolewicz
II miejsce – sztafeta chłopców z klasy 7-8
Hubert Włodyka, Mateusz Januszek, Grzegorz Ogrodnik, Hubert Wójcik, Jakub Trznadel, Kacper Tobiasz
II miejsce – sztafeta dziewcząt z klasy 5-6
Patrycja Śledziona, Lena Bryda, Wiktoria Pałucka, Karolina Chromyk, Magdalena Ogrodnik, Aleksandra Sokołowska, Zuzanna Pirga
II miejsce – sztafeta chłopców z klasy 4-5
Przemysław Wójcik, Bartosz Kosiński, Sebastian Gajda, Nataniel Jakubowicz, Jakub Pałucki, Sebastian Sokołowski
Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych!

W dniach 23 - 24 września we Frysztaku odbyły się Powiatowe Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Lekkiej Atletyce. Naszą szkołę reprezentowało pięciu zawodników. Dla większości młodych lekkoatletów były to pierwsze powiatowe zawody sportowe, w jakich uczestniczyli. Nasi sportowcy dali z siebie wszystko, do samego końca dzielnie walczyli o jak najlepsze rezultaty. Do upragnionego podium zabrakło niewiele.
IV miejsce – Aleksandra Sokołowska (skok w dal – klasa 6)
IV miejsce – Klaudia Śledziona (bieg 600 m – klasa 8)
V miejsce – Przemysław Wójcik (skok w dal – klasa 4)
udział – Wiktor Góra (rzut piłeczką palantową – klasa 6)
udział – Patrycja Śledziona (bieg 600 m – klasa 5)
Zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych!


Nasza szkoła bierze udział w tej akcji, należy zbierać kupony z Lidla, skanować je dla wybranej szkoły lub kupon przynieść do szkoły.
Za określoną liczbę kuponów szkoła otrzyma nagrody.
Akcja trwa do 11 listopada.


Zapraszamy

 

Na stronie dostępny jest aktualny plan lekcji na rok szkolny 2022/2023.

Pomoc materialna dla uczniów rok szkolny

2022/2023


Termin składania wniosków na stypendia szkolne:
Wnioski mogą być składane przez rodzica, prawnego opiekuna ucznia, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły lub kolegium w terminie:
- od 1 do 15 września 2022r.
- od 3 do 17 października 2022r. w przypadku słuchaczy kolegiów
Uzupełnione, kompletne wnioski należy składać  w/w terminie w ZEAS Wiśniowa , Wiśniowa 76 (wrzucając do skrzynki przy drzwiach wejściowych).
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z  niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność (3 i więcej dzieci), brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna, zdarzenie losowe). Kryteria (kryterium dochodowe i  kryterium trudnej sytuacji rodzinnej) powinny być spełnione łącznie.
Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi  600,00 zł
Dochód na osobę w rodzinie obliczamy w taki sposób, że dochody netto wszystkich członków rodziny dzielimy przez liczbę osób w rodzinie.
Na dochód składają się wszystkie przychody członków rodziny z m-c sierpnia 2022r. m.in. -  
- każde wynagrodzenie netto za pracę - oświadczenie wnioskodawcy lub zaświadczenie z pracy,
- dochód z rolnictwa-ha przeliczeniowy mnożymy przez 345,00 zł i pomniejszamy o opłaconą miesięczną składkę KRUS właściciela gospodarstwa (dochody z rolnictwa bierzemy pod uwagę, gdy wielkość gospodarstwa wynosi powyżej 1ha przeliczeniowego)-nakaz podatkowy z 2022r., odcinek opłaconej skł. KRUS,
- świadczenia z pomocy społecznej wraz z dodatkami (do dochodu nie wliczamy 500+, 300+) – oświadczenie wnioskodawcy,
- emerytury, renty, alimenty – oświadczenie wnioskodawcy,
- świadczenia wypłacane z Urzędu Pracy – oświadczenie wnioskodawcy,
- dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej (działalność gospodarcza na zasadach ogólnych- wymagane zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego za ubiegły rok podatkowy; -działalność opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową- zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierające jedynie informacje o formie opodatkowania, dowód opłacenia skł. ZUS oraz oświadczenie osoby o wysokości dochodu za m-c sierpień 2022.        

  nr tel. 172775087

Druk wniosku o stypendium do pobrania pod adresem: https://wisniowa.pl/edukacja/stypendia-szkolne-2022-2023/

Joomla templates by a4joomla