W dniu 18.09.2023 r. w Wiśniowej odbyły się Gminne Indywidualne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Lekkiej Atletyce. Miło nam poinformować, że naszą szkołę na tych zawodach reprezentowało aż 25 zawodników: Podsiadło Alicja, Śmiałek Faustyna, Podsiadło Dominik, Kisielewicz Ksawery, Ciołkosz Franciszek, Wójcik Przemysław, Pałucki Jakub, Kosiński Bartosz, Góra Wiktoria, Bryda Lena, Chromyk Karolina, Pałucka Wiktoria, Samolewicz Mateusz, Sokołowski Sebastian, Śledziona Patrycja, Pirga Zuzanna, Miklewska Michalina, Przywara Weronika, Sokołowska Aleksandra, Król Bartłomiej, Tobiasz Kacper, Trznadel Jakub, Wojtanowska Agnieszka, Wójcik Hubert oraz Złotek Oliwia. Zawodnicy, którzy zdobyli pierwsze trzy miejsca w swoich kategoriach uzyskali awans do zawodów powiatowych. Wśród najlepszych zawodników znaleźli się:
Bartłomiej Król – I miejsce (pchnięcie kulą)
Kacper Tobiasz – I miejsce (bieg na 300 m)
Hubert Wójcik – I miejsce (bieg na 1000 m)
Oliwia Złotek – II miejsce (pchnięcie kulą)
Jakub Trznadel – II miejsce (pchnięcie kulą)
Przemysław Wójcik – II miejsce (bieg na 60m)
Mateusz Samolewicz – II miejsce (skok w dal)
Wiktoria Pałucka – III miejsce (rzut piłeczką palantową)
Agnieszka Wojtanowska – III miejsce (bieg na 300 m)
Aleksandra Sokołowska – III miejsce (skok w dal)
Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych!Oprac. E Furtek

19 września 2023 roku o godzinie 16:00 odbędzie się zebranie rodziców

Program:
1.    Spotkanie ogólne z dyrektorem szkoły
2.    Sprawy organizacyjne szkoły
3.    Wybór trójek klasowych do Rady Rodziców

I półrocze od 01.09.2023

 

Dni tygodnia

Godziny przyjazdu

Godziny odjazdu

Poniedziałek

7:20

 13:40; 14:35

Wtorek

7:20

13:00; 14:00; 14:35; 15:30

Środa

7:20

13:00; 14:00; 14:35

Czwartek

7:20

 13:00;14:35

Piątek

7:20

13:00; 14:35;

 

 

 

Autobus wyjeżdża rano o 7:05 – Niewodna dół – GOPS – Pętla – Niewodna Góra – Różanka Szkoła – Grodzisko – Szkoła Różanka  - 7:20

Wnioski na stypendia szkolne na rok szkolny 2023/2024 można składać w ZEAS Wiśniowa (budynek SP Wiśniowa, Wiśniowa 76), w terminie od 1 do 15 września 2023r.

Druki wniosków do pobrania w ZEAS Wiśniowa, w sekretariatach szkół podstawowych na terenie Gminy Wiśniowa oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wiśniowej. Nr tel. 172775087


Termin składania wniosków na stypendia szkolne: Wnioski mogą być składane przez rodzica, prawnego opiekuna ucznia, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły lub kolegium w terminie:

– od 1 do 15 września 2023r.

– od 2 do 16 października 2023r. w przypadku słuchaczy kolegiów

Uzupełnione, kompletne wnioski należy składać  w/w terminie w ZEAS Wiśniowa , Wiśniowa 76 (wrzucając do skrzynki przy drzwiach wejściowych).

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z  niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność (3 i więcej dzieci), brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna, zdarzenie losowe). Kryteria (kryterium dochodowe i  kryterium trudnej sytuacji rodzinnej) powinny być spełnione łącznie.

Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi  600,00 zł


Dochód na osobę w rodzinie obliczamy w taki sposób, że dochody netto wszystkich członków rodziny dzielimy przez liczbę osób w rodzinie.

Na dochód składają się wszystkie przychody członków rodziny z m-c sierpnia 2023r. m.in. –

– każde wynagrodzenie netto za pracę – oświadczenie wnioskodawcy lub zaświadczenie z pracy,

– dochód z rolnictwa-ha przeliczeniowy mnożymy przez 345,00 zł i pomniejszamy o opłaconą miesięczną składkę KRUS właściciela gospodarstwa (dochody z rolnictwa bierzemy pod uwagę, gdy wielkość gospodarstwa wynosi powyżej 1ha przeliczeniowego)-nakaz podatkowy z 2023r., odcinek opłaconej skł. KRUS,

– świadczenia z pomocy społecznej wraz z dodatkami (do dochodu nie wliczamy 500+, 300+) – oświadczenie wnioskodawcy,

– emerytury, renty, alimenty – oświadczenie wnioskodawcy,

– świadczenia wypłacane z Urzędu Pracy – oświadczenie wnioskodawcy,

– dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej (działalność gospodarcza na zasadach ogólnych- wymagane zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego za ubiegły rok podatkowy; -działalność opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową- zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierające jedynie informacje o formie opodatkowania, dowód opłacenia skł. ZUS oraz oświadczenie osoby o wysokości dochodu za m-c sierpień 2023.   

Dodatkowe informacje oraz druki dostępne pod adresem:

https://wisniowa.pl/aktualnosci/stypendia-szkolne-2023-2024/  

                                Szanowni Państwo

    Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny organizuje pierwsze z cyklu webinarium dla rodziców i opiekunów dzieci rozpoczynających naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej.
    Tematyka zaplanowanego spotkania dotyczyć będzie zakupu prawidłowego plecaka i organizacji miejsca pracy i nauki przyszłego ucznia.
Tematy, które będą poruszane to m. in.:
•    „Miejsce nauki przyjazne dziecku” – Pani Ewa Pitrus, Kierownik Oddziału Higieny Dzieci
i Młodzieży, WSSE w Rzeszowie,
•    „Co należy wiedzieć przed zakupem tornistra?” – Pani Ewa Pitrus, Kierownik Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Rzeszowie,
•    parę słów o kampanii „Problem wagi ciężkiej” – Mateusz Radko, Starszy asystent Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Komunikacji Społecznej WSSE w Rzeszowie.

Spotkania odbędą się w dwóch terminach do wyboru:
•    21 sierpnia br. (godz. 10.00)
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzA1ZTlhNWUtZGZhMS00ZTYyLTlhZWUtODlkOWNjODg0MmY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cbe0b6a4-29c2-4378-8990-650e2e728074%22%2c%22Oid%22%3a%22ed737ae4-5205-4eef-b51e-280140144149%22%7d
•    23 sierpnia br. (godz. 17.00)
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Zjk2OWM0M2UtYzQwNS00YTY1LTg1M2YtNTRiM2YxYzJhZmFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cbe0b6a4-29c2-4378-8990-650e2e728074%22%2c%22Oid%22%3a%22ed737ae4-5205-4eef-b51e-280140144149%22%7d

RÓŻANKA PIERWSZYM MŁODZIEŻOWYM MISTRZEM POLSKI W TCHOUKBALLU!!!
W dniu 17.06.2023 r. w Nowej Soli odbyły się I Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Tchoukballu. Miło nam poinformować, że historyczny tytuł dla drużyny Tchoukball Różanka pod skrzydłami p. trener Elżbiety Furtek wywalczyli uczniowie oraz absolwenci naszej szkoły: Klaudia Śledziona, Andżelina Samolewicz, Kamila Ciołkosz, Martyna Czaja, Jakub Trznadel, Gabriel Bryda, Gabriel Balicki, Konrad Tęczar, Piotr Czaja. WIELKIE GRATULACJE DLA NASZYCH MŁODZIEŻOWYCH MISTRZÓW POLSKI!!!
Warto nadmienić, że nasi najmłodsi zawodnicy w kategorii do lat 12-stu zostali BRĄZOWYMI MEDALISTAMI MISTRZOSTW POLSKI. Miejsce na podium wywalczyli: Przemysław Wójcik, Sebastian Gajda, Mateusz Samolewicz, Jakub Pałucki, Wiktoria Pałucka, Maria Wojtanowska, Bartosz Kosiński.
Ponadto NAJLEPSZYMI ZAWODNIKAMI TURNIEJU zostali: Konrad Tęczar oraz Przemysław Wójcik.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych!.W dniu 7.06.2023 r. ponad 600 uczniów z naszego powiatu uczestniczyło w biegach przełajowych I Memoriału im. Jacka Boho, orędownika sportu szkolnego. Zawody rozegrano we Frysztaku na obiektach GOSiR. Każdy z uczestników memoriału otrzymywał pamiątkowy medal. Trójkę najlepszych zawodników w każdej z kategorii biegowej nagradzano pucharami. Naszą szkołę na tej imprezie biegowej reprezentowało aż 26 zawodników: P. Wójcik, S. Gajda, J. Pałucki, N. Jakubowicz, B. Kosiński, D. Podsiadło, M. Samolewicz, S. Sokołowski, W. Pałucka, L. Bryda, P. Śledziona, M. Ogrodnik, A. Sokołowska, A. Podsiadło, A. Wojtanowska, W. Góra, H. Wójcik, K. Tobiasz, J. Trznadel, K. Śledziona, A. Samolewicz, M. Czaja, J. Bryda, M. Januszek, H. Włodyka, G. Ogrodnik. Na podium I Memoriału im. Jacka Boho znaleźli się Klaudia Śledziona oraz Przemysław Wójcik.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych!

Filmowa relacja z imprezy

W dniu 16.05.2023 r. drużyna dziewcząt z naszej szkoły w składzie: Wiktoria Pałucka, Patrycja Śledziona, Zuzanna Pirga, Lena Bryda, Maria Wojtanowska, Wiktoria Góra, Dominika Machowska, Julia Czudak, Aleksandra Saletnik oraz Wiktoria Zięba uczestniczyła w XXIII Wojewódzkim Finale Turnieju ,,Z Podwórka na Stadion” o Puchar Tymbarku. Turniej odbył się na Podkarpackim Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli. O przepustki do finału na PGE Narodowym walczyło 107 drużyn i ponad 1000 zawodników i zawodniczek z całego Podkarpacia.
Naszym piłkarkom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych!

W dniu 8.05.2023 r. młodzi piłkarze z Różanki uczestniczyli w powiatowym etapie rozgrywek XXIII Turnieju "Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku". Warto podkreślić, że jest to największa tego typu impreza w Polsce i w Europie, w której do tej pory wzięło udział blisko 2 miliony dziewcząt i chłopców z całego kraju. Główne cele turnieju to popularyzacja aktywnego stylu życia wśród uczniów szkół podstawowych, wyłanianie piłkarskich talentów oraz spełnianie dziecięcych marzeń. Nasza drużyna w składzie: Dominik Podsiadło, Szymon Warchoł, Patryk Król, Gabriel Mucha, Jakub Pałucki, Nataniel Jakubowicz, Sebastian Gajda, Przemysław Wójcik, Bartosz Kosiński, Mateusz Samolewicz zajęła w turnieju III miejsce.
Zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych!
We wtorek, 28 lutego społeczność naszej szkoły obchodziła uroczysty dzień patrona - Batalionów Chłopskich. Podczas tej uroczystości oddajemy hołd pamięci żołnierzom wyklętym, których święto obchodzimy dzień później, tj. 1 marca.
Uczniowie i nauczyciele wzięli udział w uroczystym apelu przygotowanym przez Samorząd Uczniowski i klasę VII. Po części oficjalnej w szkole, przedstawiciele samorządu, nauczycieli i Pani Dyrektor złożyli pod tablicą upamiętniającą polskich patriotów pochodzących z Różanki zrzeszonych w organizacji niepodległościowej Orlęta, znicze i biało - czerwoną wiązankę kwiatów.

Joomla templates by a4joomla