Egzaminy po klasie ósmej

 

14.05.2024 r. – egzamin z języka polskiego

15.05. 2024 r. – egzamin z matematyki

16.05. 2024 r. – egzamin z języka angielskiego

 

Wszystkim ósmoklasistom życzymy owocnej pracy oraz spokoju i wytrwałości.

ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLA I KLASY I
NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Różance ogłasza, że trwa nabór do przedszkola i klasy I na rok szkolny 2024/2025.

Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola można pobrać w sekretariacie  lub na stronie szkoły (Dokumenty do pobrania).

 

Tradycją naszej szkoły jest, że uczniowie klasy pierwszej w październiku przeżywają swoją ważną uroczystość, jaką jest Pasowanie na ucznia. W tym roku uroczystość ta odbyła się  13 października, w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej. Pierwszoklasiści odświętnie ubrani i przejęci w obecności całej społeczności szkolnej, rodziców i zaproszonych gości wyruszyli w podróż niezwykłym pociągiem w cudowny świat nauki. Pięknie zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Po zakończeniu części artystycznej , w niezwykle podniosłej atmosferze ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyr. Lucyna Ciołkosz  dokonała symbolicznego pasowania na ucznia wielkim czerwonym ołówkiem. Nie obyło się też bez upominków i życzeń od rodziców, starszych kolegów i zaproszonych gości oraz pamiątkowych zdjęć.

W drugiej części uroczystości uczniowie klas starszych pod kierunkiem pani A. Grodzkiej przedstawili montaż słowno - muzyczny skierowany do nauczycieli i pracowników szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie pięknymi wierszami i piosenkami wyrazili swoje podziękowanie za trud wkładany w edukację i wychowanie, za serce i uśmiech. W zabawny sposób zaprezentowali obraz współczesnej szkoły i przedstawili różne typy nauczycieli podczas debaty. Na koniec uroczystości przedstawiciele samorządu uczniowskiego wręczyli nauczycielom i pracownikom szkoły symboliczną różę i słodki upominek. Nie zabrakło też miłych słów od przedstawicieli Rady rodziców i zaproszonych gości.

W dniu 29.09.2023 r. w Zespole Parkowo Dworskim i Folwarcznym w Wiśniowej odbyło się uroczyste podsumowanie roku sportowego 2022/2023 w rywalizacji Szkół Podstawowych Gminy Wiśniowa.  Podsumowanie poprzedzone było zawodami w sztafetowych biegach przełajowych. Nasza sztafeta zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców zajęła
III miejsce. Miejsce na podium wybiegali sobie: Patrycja Śledziona, Lena Bryda, Karolina Chromyk, Maria Wojtanowska, Michalina Miklewska, Zuzanna Pirga, Przemysław Wójcik, Sebastian Gajda, Bartosz Kosiński, Mateusz Samolewicz, Jakub Pałucki, Sebastian Sokołowski oraz Dominik Podsiadło. Po zakończonych zawodach odbyło się podsumowanie oraz nagrodzenie młodych sportowców za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu. Wśród wyróżnionych sportowców znaleźli się: Przemysław Wójcik, Sebastian Gajda, Jakub Pałucki, Wiktoria Pałucka, Mateusz Samolewicz, Maria Wojtanowska, Bartosz Kosiński oraz Jakub Trznadel.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych!

W dniach 21 - 22.09.2023 r. na obiektach sportowych stadionu miejskiego w Strzyżowie odbyły się Powiatowe Indywidualne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce zorganizowane w ramach Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej. Udział w zawodach wzięli najlepsi zawodnicy z poszczególnych gmin naszego powiatu. Zawody rozgrywane były zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców. Ogółem w zawodach udział wzięło ponad 300 zawodników. Naszą szkołę na tych zawodach reprezentowali: Przemysław Wójcik, Wiktoria Pałucka, Mateusz Samolewicz, Kacper Tobiasz, Aleksandra Sokołowska, Bartłomiej Król, Jakub Trznadel, Oliwia Złotek, Agnieszka Wojtanowska oraz Hubert Wójcik. Wśród najlepszych zawodników znaleźli się: Kacper Tobiasz i Aleksandra Sokołowska.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych!

Relacja fotograficzna w Galerii oraz linku poniżej.

https://www.facebook.com/watch/?v=3520237128188871

W dniu 18.09.2023 r. w Wiśniowej odbyły się Gminne Indywidualne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Lekkiej Atletyce. Miło nam poinformować, że naszą szkołę na tych zawodach reprezentowało aż 25 zawodników: Podsiadło Alicja, Śmiałek Faustyna, Podsiadło Dominik, Kisielewicz Ksawery, Ciołkosz Franciszek, Wójcik Przemysław, Pałucki Jakub, Kosiński Bartosz, Góra Wiktoria, Bryda Lena, Chromyk Karolina, Pałucka Wiktoria, Samolewicz Mateusz, Sokołowski Sebastian, Śledziona Patrycja, Pirga Zuzanna, Miklewska Michalina, Przywara Weronika, Sokołowska Aleksandra, Król Bartłomiej, Tobiasz Kacper, Trznadel Jakub, Wojtanowska Agnieszka, Wójcik Hubert oraz Złotek Oliwia. Zawodnicy, którzy zdobyli pierwsze trzy miejsca w swoich kategoriach uzyskali awans do zawodów powiatowych. Wśród najlepszych zawodników znaleźli się:
Bartłomiej Król – I miejsce (pchnięcie kulą)
Kacper Tobiasz – I miejsce (bieg na 300 m)
Hubert Wójcik – I miejsce (bieg na 1000 m)
Oliwia Złotek – II miejsce (pchnięcie kulą)
Jakub Trznadel – II miejsce (pchnięcie kulą)
Przemysław Wójcik – II miejsce (bieg na 60m)
Mateusz Samolewicz – II miejsce (skok w dal)
Wiktoria Pałucka – III miejsce (rzut piłeczką palantową)
Agnieszka Wojtanowska – III miejsce (bieg na 300 m)
Aleksandra Sokołowska – III miejsce (skok w dal)
Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych!Oprac. E Furtek

19 września 2023 roku o godzinie 16:00 odbędzie się zebranie rodziców

Program:
1.    Spotkanie ogólne z dyrektorem szkoły
2.    Sprawy organizacyjne szkoły
3.    Wybór trójek klasowych do Rady Rodziców

I półrocze od 01.09.2023

 

Dni tygodnia

Godziny przyjazdu

Godziny odjazdu

Poniedziałek

7:20

 13:40; 14:35

Wtorek

7:20

13:00; 14:00; 14:35; 15:30

Środa

7:20

13:00; 14:00; 14:35

Czwartek

7:20

 13:00;14:35

Piątek

7:20

13:00; 14:35;

 

 

 

Autobus wyjeżdża rano o 7:05 – Niewodna dół – GOPS – Pętla – Niewodna Góra – Różanka Szkoła – Grodzisko – Szkoła Różanka  - 7:20

Wnioski na stypendia szkolne na rok szkolny 2023/2024 można składać w ZEAS Wiśniowa (budynek SP Wiśniowa, Wiśniowa 76), w terminie od 1 do 15 września 2023r.

Druki wniosków do pobrania w ZEAS Wiśniowa, w sekretariatach szkół podstawowych na terenie Gminy Wiśniowa oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wiśniowej. Nr tel. 172775087


Termin składania wniosków na stypendia szkolne: Wnioski mogą być składane przez rodzica, prawnego opiekuna ucznia, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły lub kolegium w terminie:

– od 1 do 15 września 2023r.

– od 2 do 16 października 2023r. w przypadku słuchaczy kolegiów

Uzupełnione, kompletne wnioski należy składać  w/w terminie w ZEAS Wiśniowa , Wiśniowa 76 (wrzucając do skrzynki przy drzwiach wejściowych).

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z  niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność (3 i więcej dzieci), brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna, zdarzenie losowe). Kryteria (kryterium dochodowe i  kryterium trudnej sytuacji rodzinnej) powinny być spełnione łącznie.

Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi  600,00 zł


Dochód na osobę w rodzinie obliczamy w taki sposób, że dochody netto wszystkich członków rodziny dzielimy przez liczbę osób w rodzinie.

Na dochód składają się wszystkie przychody członków rodziny z m-c sierpnia 2023r. m.in. –

– każde wynagrodzenie netto za pracę – oświadczenie wnioskodawcy lub zaświadczenie z pracy,

– dochód z rolnictwa-ha przeliczeniowy mnożymy przez 345,00 zł i pomniejszamy o opłaconą miesięczną składkę KRUS właściciela gospodarstwa (dochody z rolnictwa bierzemy pod uwagę, gdy wielkość gospodarstwa wynosi powyżej 1ha przeliczeniowego)-nakaz podatkowy z 2023r., odcinek opłaconej skł. KRUS,

– świadczenia z pomocy społecznej wraz z dodatkami (do dochodu nie wliczamy 500+, 300+) – oświadczenie wnioskodawcy,

– emerytury, renty, alimenty – oświadczenie wnioskodawcy,

– świadczenia wypłacane z Urzędu Pracy – oświadczenie wnioskodawcy,

– dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej (działalność gospodarcza na zasadach ogólnych- wymagane zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego za ubiegły rok podatkowy; -działalność opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową- zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierające jedynie informacje o formie opodatkowania, dowód opłacenia skł. ZUS oraz oświadczenie osoby o wysokości dochodu za m-c sierpień 2023.   

Dodatkowe informacje oraz druki dostępne pod adresem:

https://wisniowa.pl/aktualnosci/stypendia-szkolne-2023-2024/  

Joomla templates by a4joomla